Žerbo torta

Žerbo torta

Hrskavi orah u koricama u kombinaciji sa grilijašom i čokoladom.